onas

O nas

RADCA PRAWNY

ALEKSANDRA BOGUSŁAWSKA

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, wpisana na listę radców prawnych pod numerem ŁD-2295. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim: Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia społeczne.

Karierę zawodową rozpoczynała w przedsiębiorstwach z branży medycznej i IT. Pomagała przedsiębiorcom w rozwiązywaniu codziennych problemów, organizacji biura, a także wspierała ich w opracowywaniu długoterminowych strategii. Uczestniczyła w procesach zakładania firm, budowania marek, jak i wspomagała już rozwinięte, duże przedsiębiorstwa w ich działalności, w tym także w zakresie postępowań przetargowych. W zakresie swojej praktyki zawodowej obsługiwała przedsiębiorców z branż farmaceutycznej i energetycznej w trudnych, wielowątkowych procesach. Zapoznana z kulturą organizacyjną małych i średnich przedsiębiorstw, a także korporacyjnych procedur, jest przygotowana do obsługi każdego rodzaju klienta.

Wielokrotnie reprezentowała klientów indywidualnych w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych,
odszkodowawczych, rodzinnych.

Przedsiębiorców reprezentowała między innymi w sprawach o zapłatę, o naruszenie praw autorskich, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, czy w sporach z konsumentami. Wielokrotnie jej działania prowadziły do zakończenia sporów bez konieczności prowadzenia postępowań sądowych. Skuteczna w postępowaniach egzekucyjnych.

Prywatnie mama Wiktorii i Aleksandra, miłośniczka dobrej książki.

 

edyta majewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, wpisany na listę radców prawnych pod numerem ŁD-1972. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Praktykę zawodową zdobywała współpracując z Kancelariami Prawnymi różnych specjalizacji, obsługując klientów indywidualnych czy biznesowych oraz świadcząc usługi prawne na rzecz organów administracji publicznej. W latach 2010-2013 była prawnikiem przy Rzeczniku Praw Ofiar w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pracę zawodową od lat skupia wokół kompleksowej obsługi przedsiębiorców z różnych dziedzin działalności, zarówno na etapie bieżącego doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego czy wsparciu prawnym w zakresie opracowywaniu planu rozwoju firmy.

Specjalizuje się w obsłudze firm z dziedziny IT, firm usługowych czy produkcyjnych.

Dzięki prowadzeniu indywidualnej praktyki radcowskiej zdobyła bogate doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych.

Siedziba

ul. Dubois 114/116  
93-465 Łódź               

Oddział

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask                 

Kontakt