Połamane drzewo na nieruchomości – jak je usunąć?

Bez wątpienia jesteśmy świadkami zmian klimatycznych na Ziemi. Aktualnie w Australii panują zabójczo wysokie temperatury, a zimowa, świąteczna aura Świąt Bożego Narodzenia w Polsce to też tylko wspomnienie. Ocieplenie klimatu to nie są wyłącznie zmiany…

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka- co się zmieniło?

W dniu 9.09.2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Długo zapowiadane zmiany oznaczają sporą różnicę w ocenie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim będzie łatwiej dla dłużników i szybciej. Czym jest upadłość konsumencka? Jest…

Czytaj dalej

Wezwanie do zapłaty- jak powinno wyglądać?

Wezwanie do zapłaty to pismo, które ma na celu wyegzekwowanie należności od drugiej strony, bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego. Warto korzystać z tego sposobu odzyskiwania należności, albowiem wezwanie takie może spowodować, że…

Czytaj dalej

Renta z ZUS- zapłata z odsetkami czy bez?

Z doświadczenia naszych Klientów wynika, że ZUS coraz częściej odmawia przyznania renty. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia decyzji, możemy…

Czytaj dalej

Wysokość alimentów – od czego zależy.

Wysokość alimentów, które sąd może zasądzić na dziecko, nie jest sztywno uregulowana w przepisach prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi natomiast, że  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych…

Czytaj dalej

Egzekucja należności alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest szczególnym rodzajem egzekucji świadczeń pieniężnych gdyż wykazuje wiele odrębności w stosunku do egzekucji innych świadczeń pieniężnych. Jej celem jest uzyskanie od dłużnika zaległych alimentów. Mimo, że przepisy prawne w zakresie egzekucji…

Czytaj dalej

RODO- co oznacza test równowagi?

Kilka miesięcy po wprowadzeniu w życie ustawy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego…

Czytaj dalej

TESTAMENT- praktyczne wskazówki.

Każdy, kto jest pełnoletni, nie został ubezwłasnowolniony, może zadecydować o losie swojego majątku po swojej śmierci. Wbrew powszechnemu przekonaniu, testament sporządzony odręcznie, jest tak samo ważny jak ten sporządzony przed notariuszem. Jednakże, aby testament spisany…

Czytaj dalej