Kredyt „we frankach” – czy można wygrać z bankiem?

Obecnie, coraz częściej spotykamy się z doniesieniami w mediach o wygranych kredytobiorców mających kredyty frankowe w sporze z bankiem. Rosnące raty, a także poczucie, że pomimo płacenia  zgodnie z harmonogramem wysokość zadłużenia nie wydaje się…

Czytaj dalej

Niewykonanie umowy ze względu na koronawirusa

Stan epidemii się utrzymuje. Coraz trudniej przedsiębiorcom utrzymać się na rynku. Co w sytuacji, gdy w obrocie są ważne umowy cywilnoprawne, a ich realizacja niemożliwa do spełnienia. Czy jest jakiś sposób na niewykonanie umowy ze…

Czytaj dalej

Koronawirus a prawo pracy – co może pracownik?

Zagrożenie epidemią koronawirusa zmusiła władze państwowe do stanowczej reakcji. Na stronie www.gov.pl pojawiły się informacje dla obywateli (potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektoriat Sanitarny), w jaki sposób zachowywać się w tym trudnym czasie. Bardzo…

Czytaj dalej

Czy można uchylić się od płacenia alimentów?

Obowiązek łożenia na swoje dziecko ma każdy rodzic. Czy to w codziennym życiu, gdy dziecko wychowywane jest w formalnym lub nieformalnym związku. Np. poprzez zakupy spożywcze, odzież, opłaty szkolne, zakup książek ect., czy to w…

Czytaj dalej

Połamane drzewo na nieruchomości – jak je usunąć?

Bez wątpienia jesteśmy świadkami zmian klimatycznych na Ziemi. Aktualnie w Australii panują zabójczo wysokie temperatury, a zimowa, świąteczna aura Świąt Bożego Narodzenia w Polsce to też tylko wspomnienie. Ocieplenie klimatu to nie są wyłącznie zmiany…

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka- co się zmieniło?

W dniu 9.09.2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Długo zapowiadane zmiany oznaczają sporą różnicę w ocenie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim będzie łatwiej dla dłużników i szybciej. Czym jest upadłość konsumencka? Jest…

Czytaj dalej

Wezwanie do zapłaty- jak powinno wyglądać?

Wezwanie do zapłaty to pismo, które ma na celu wyegzekwowanie należności od drugiej strony, bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego. Warto korzystać z tego sposobu odzyskiwania należności, albowiem wezwanie takie może spowodować, że…

Czytaj dalej

Renta z ZUS- zapłata z odsetkami czy bez?

Z doświadczenia naszych Klientów wynika, że ZUS coraz częściej odmawia przyznania renty. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia decyzji, możemy…

Czytaj dalej

Wysokość alimentów – od czego zależy.

Wysokość alimentów, które sąd może zasądzić na dziecko, nie jest sztywno uregulowana w przepisach prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi natomiast, że  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych…

Czytaj dalej

Egzekucja należności alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest szczególnym rodzajem egzekucji świadczeń pieniężnych gdyż wykazuje wiele odrębności w stosunku do egzekucji innych świadczeń pieniężnych. Jej celem jest uzyskanie od dłużnika zaległych alimentów. Mimo, że przepisy prawne w zakresie egzekucji…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2