prawo-administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz reprezentowania klientów przed właściwymi organami oraz sądami administracyjnymi.

Prawo administracyjne jest niezwykle rozbudowaną dziedziną. Na potrzeby naszych klientów analizujemy stan prawny danej sprawy w zakresie materialnego prawa administracyjnego i doradzamy w obszarze stosowania procedury administracyjnej.

Zakres usług prawnych ze wskazanej dziedziny prawa obejmuje między innymi:

 • Sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych;
 • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów;
 • Sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje;
 • Reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi;
 • Reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji;
 • Doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego;
 • Pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;
 • Zawiadamianie organów Inspekcji Budowlanej o nieprawidłowościach w toku budowy;
 • Zaskarżanie uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Reprezentacja w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • Pomoc prawną w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • Prowadzenie spraw o rozgraniczenie nieruchomości;
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa wizowego oraz prawa cudzoziemców;
 • Przeprowadzanie audytów nieruchomości na potrzeby obrotu nieruchomościami;
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych z zabytkami, gruntami rolnymi i leśnymi, procesami budowlanymi, ochroną środowiska, czy zagadnieniami geodezyjnymi;
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości;
 • Pomoc prawną w sprawach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Współpracujemy z biegłymi różnych specjalizacji w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego na najwyższym poziomie.

Siedziba

ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź

Prawnik Łask

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask

Kontakt

 • tel.: + 48 505-666-479
 • tel.: + 48 662-019-921
 • e-mail: biuro@bmradcaprawny.pl