prawo_cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne należy do bardzo szerokiej dziedziny prawa. W zakresie tej specjalizacji działamy udzielając porad prawnych, opracowując wzory pism, analizujemy umowy w obrocie prawnym, a także służymy reprezentacją w sądach.

Wachlarz spraw, w których możemy pomóc naszym Klientom jest niemalże nieograniczony. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach:

 • Ubezwłasnowolnienie;
 • Przymusowe leczenie osób chorych i uzależnionych;
 • Ochronę dóbr osobistych;
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstępu;
 • Zapłatę;
 • Bezpodstawne wzbogacenie;
 • Eksmisję;
 • Upadłość konsumencką;
 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
 • O stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości;
 • O naruszenie posiadania;
 • Zarząd rzeczą wspólną;
 • Zniesienie współwłasności;
 • Ustanowienie służebności;
 • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Szczególnym działem tej dziedziny jest opracowywanie, weryfikacja umów cywilnoprawnych, min. o: dzieło, zlecenie, rentę, ubezpieczenie, kredyt, poręczenie, roboty budowlane, remont, spadek, zamianę, zastaw, kupna – sprzedaży, darowizny, kontraktacji, leasingu, najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, agencyjną, przewozu czy spedycji.

Siedziba

ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź

Prawnik Łask

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask

Kontakt

 • tel.: + 48 505-666-479
 • tel.: + 48 662-019-921
 • e-mail: biuro@bmradcaprawny.pl