prawo_kontraktowe

Prawo kontraktowe i negocjacje

Przedsiębiorcy, którzy mieli trudności w biznesie, wiedzą, że „umowy pisze się na złe czasy”. Często na początku transakcji, żadna ze stron nie myśli o komplikacjach jakie mogą nastąpić przy jej realizacji. Zabezpieczamy naszych klientów, pisząc umowy, które dają im poczucie bezpieczeństwa. Negocjujemy, dopóki obie strony nie wyrażą ostatecznej zgody na postanowienia umowne. Najważniejsze jednak, że nie naruszamy przy tym, wzajemnego zaufania do siebie stron umowy. Wiemy, że wiele transakcji nie doszłoby do skutku bez zaufania jakim darzą się strony.

Pomożemy Ci sporządzić ofertę a także możemy sporządzić dla Ciebie lub zaopiniować umowę każdego rodzaju:

 • Umowa sprzedaży;
 • Umowa zamiany;
 • Umowa o współpracy;
 • Umowa o dzieło;
 • Umowa zlecenie;
 • Umowa darowizny;
 • Umowa z przeniesieniem praw autorskich;
 • Umowa dostawy;
 • Umowa z pracownikiem;
 • Kontraktacja;
 • Najem lokalu;
 • Dzierżawa;
 • Umowa leasingu;
 • Użyczenie;
 • Pożyczka;
 • Umowa rachunku bankowego;
 • Umowa agencyjna;
 • Umowa komisu;
 • Umowa przewozu;
 • Umowa serwisowa;
 • Umowa spedycji;
 • Umowa ubezpieczenia;
 • Umowa przechowania;
 • Umowa składu;
 • Umowa spółki;
 • Poręczenie;
 • Renta;
 • Przekazanie nieruchomości;
 • Dożywocie;
 • Ugoda;
 • Przyrzeczenie publiczne;
 • Przekaz;
 • Papiery wartościowe;
 • Inne.

Prowadzimy negocjacje także w sprawach ugodowych. Skupiamy się na ochronie interesów naszych klientów i nadajemy odpowiedni ton rozmowom.

Piszemy umowy i prowadzimy negocjacje także w języku angielskim. W zakresie negocjacji w innych językach współpracujemy z tłumaczami.

Siedziba

ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź

Prawnik Łask

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask

Kontakt

 • tel.: + 48 505-666-479
 • tel.: + 48 662-019-921
 • e-mail: biuro@bmradcaprawny.pl