prawo-odszkododwacze

Prawo odszkodowawcze

Działalność Kancelarii ma na celu również zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za:

Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem medycznym gwarantujemy szczegółową analizę każdej sprawy pod kątem zasadności dochodzonego roszczenia.

Kancelaria oferuje także pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych w:

Pomagamy również w dochodzeniu należnych odszkodowań z tytułu uszkodzonego lub skradzionego mienia oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Pomagamy także uzyskać stosowane zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Siedziba

ul. Dubois 114/116  
93-465 Łódź               

Oddział

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask                 

Kontakt