prawo_pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Każdy pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe sporządzenie dokumentacji pracowniczej. Jest ona ważna nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy, lecz także po jego ustaniu, w razie ewentualnych sporów. Jasne zasady współpracy, to klucz do uniknięcia nieporozumień.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji, takiej jak umowy o pracę, umowy powierzenia, regulaminy pracy, informacje dla pracowników. Wspieramy w kontrolach z PIP. Reprezentujemy w sporach z ZUS, KRUS. Szkolimy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Brak odpowiedniej dokumentacji pracowniczej może być nieodwracalny w skutkach. Przygotowujemy najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Wskazujemy jak prawidłowo zatrudnić pracownika, a także wskazujemy kiedy można podjąć współpracę na podstawie umowy zlecenie, czy umowy o dzieło. Zabezpieczamy odpowiednio mienie pracodawcy.

Reprezentujemy w sprawach przeciwko ZUS i KRUS na etapie postępowania przed organem, jak i w sprawach sądowych.

Siedziba

ul. Dubois 114/116  
93-465 Łódź               

Oddział

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask                 

Kontakt