prawo_spadkowe

Prawo spadkowe

W ramach tego obszaru praktyki oferujemy usługi w kwestiach dotyczących:

 • Sporządzenia testamentu;
 • Sporządzenia zapisu;
 • Sporządzenia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia;
 • Sporządzenia umowy zobowiązującej do zbycia spadku oraz najdogodniejszego uregulowania spraw osobistych i majątkowych na wypadek śmierci.

Przeprowadzamy analizy już sporządzonych testamentów i zapisów pod kątem ich ważności.

Prowadzimy sprawy m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, w tym:

 • Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy;
 • Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu;
 • Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego;
 • Podważanie ważności testamentu;
 • Podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych;
 • Zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku;
 • Uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • Sprawy o przyjęcie/odrzucenie spadku;
 • Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zachowek

 • Dochodzenie zachowku;
 • Obrona przed żądaniami zachowku;
 • Dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn;
 • Dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych;
 • Dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości;
 • Podważanie skuteczności wydziedziczenia.

Dział spadku:

 • Dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności;
 • Dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków;
 • Dział spadku połączony z podważeniem dokonanych darowizn;
 • Dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych;
 • Dział spadku połączony z doliczaniem darowizn;
 • Uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku/zapisu windykacyjnego w terminie;
 • Odrzucenie zapisu jak i zmniejszenie zapisów;
 • Ustalenie niegodności dziedziczenia;
 • Zabezpieczenie spadku.

Inne sprawy spadkowe:

 • Uchylenie się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku;
 • Sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego spadkobiercy;
 • Sprawy o zabezpieczenie spadku;
 • Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
 • Sprawy o realizacje roszczenia quasi-alimentacyjnego dziadków spadkodawcy;
 • Sprawy o wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
 • Sądowe dochodzenie wykonania zapisu zwykłego lub zapisu windykacyjnego;
 • Sprawy o odrzucenie zapisu zwykłego/ustalenie bezskuteczności ustanowienia zapisu zwykłego;
 • Sprawy o odrzucenie zapisu windykacyjnego/ustalenie bezskuteczności ustanowienia zapisu windykacyjnego;
 • Sprawy o uznanie zapisobiercy/zapisobiercy windykacyjnego za niegodnego;
 • Dochodzenie wykonania polecenia;
 • Doradztwo prawne w kwestiach dotyczących zarządu spadkiem/przedmiotem zapisu;
 • sprawy o uznanie oświadczenia odrzucającego spadek/przedmiot zapisu windykacyjnego za bezskuteczne w stosunku do wierzycieli;
 • Sprawy związane z dziedziczeniem gospodarstw rolnych.

Siedziba

ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź

Prawnik Łask

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask

Kontakt

 • tel.: + 48 505-666-479
 • tel.: + 48 662-019-921
 • e-mail: biuro@bmradcaprawny.pl