upadlosc-konsumencka

Upadłość konsumencka

Kancelaria działa również w tym trudnym obszarze, jakim dla dłużnika jest pętla zadłużenia powodująca utratę płynności finansowej, zaległość w spłacie swoich zobowiązań, a w rezultacie stan niewypłacalności.

Możecie Państwo uzyskać poradę prawną między innymi na temat:

Działalność Kancelarii obejmuje także:

Temat upadłości konsumenckiej jest niezwykle żywy z punktu widzenia projektu zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prognozy przewidują wprowadzenie w 2019 roku zmian prawnych powodujących diametralną różnicę w badaniu przesłanek wydania postanowienia o upadłości konsumenckiej. Projekt noweli na razie jest w pierwszym etapie legislacyjnym.

Siedziba

ul. Dubois 114/116  
93-465 Łódź               

Oddział

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask                 

Kontakt