7

Zamówienia publiczne

Wspieramy klientów w zakresie realizacji projektów z dziedziny prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców. Nasi klienci mogą na nas liczyć na każdym etapie postępowania: przy przygotowaniu wniosków lub ofert; przy przygotowaniu dokumentacji związanych z procedurą; w trakcie weryfikacji złożonych dokumentów w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod kątem formalno-prawnym oraz przy przygotowaniu środków prawnych w postępowaniu odwoławczym.

Poprawnie przygotowany przetarg pod względem formalno-prawnym, to największe wyzwanie stawiane przed stronami przetargu – wiemy o tym i dlatego przykładamy dużą uwagę już od samego początku współpracy.

Sporządzimy dla Ciebie umowę konsorcjum, pomożemy przystąpić do przetargu razem z innym przedsiębiorcą. Dopilnujemy, abyś pozyskał w terminie wymagane do przetargu dokumenty. Pamiętaj jednak, że o wymagane zaświadczenia należy wnioskować z wyprzedzeniem.

Pomożemy w dialogu Wykonawca – Zamawiający. Jeśli reprezentujesz Wykonawcę – zredagujemy pytania ze strony Wykonawcy, a jeśli Zamawiającego – pomożemy przygotować Ci odpowiedzi.

W razie potrzeby sporządzimy również inne pisma i oświadczenia, jak np. dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą, czy przedłużenia ważności wadium.

Sporządzimy lub zaopiniujemy wzór umowy oraz przełożymy na zrozumiały język SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), a także w razie potrzeby nasz radca wybierze się z Tobą na podpisanie umowy.

Siedziba

ul. Dubois 114/116  
93-465 Łódź               

Oddział

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask                 

Kontakt