TESTAMENT- praktyczne wskazówki.

Każdy, kto jest pełnoletni, nie został ubezwłasnowolniony, może zadecydować o losie swojego majątku po swojej śmierci. Wbrew powszechnemu przekonaniu, testament sporządzony odręcznie, jest tak samo ważny jak ten sporządzony przed notariuszem. Jednakże, aby testament spisany…

Czytaj dalejTESTAMENT- praktyczne wskazówki.