Połamane drzewo na nieruchomości – jak je usunąć?

Bez wątpienia jesteśmy świadkami zmian klimatycznych na Ziemi. Aktualnie w Australii panują zabójczo wysokie temperatury, a zimowa, świąteczna aura Świąt Bożego Narodzenia w Polsce to też tylko wspomnienie. Ocieplenie klimatu to nie są wyłącznie zmiany temperatur, ale również wyładowania atmosferyczne. W przypadku, gdy przybierają one postać potężnych wiatrów cierpią na tym nasze domy, samochody, ogrody. Co zrobić, gdy na naszej nieruchomości znajdą się połamane drzewa?

Najczęściej zaobserwować można połamane drzewa – wykroty. Niekiedy drzewa na skutek silnego wiatru przewracają się ukazując korzenie, inne drzewa łamią się w pół. Sytuacja nie stwarza realnego zagrożenia, gdy drzewo przewraca się w dalekim końcu naszej działki, z dala od domu, samochodu, ogrodu. Gorzej, gdy upadające drzewo blokuje np. drogę dojazdową do domu. W takiej sytuacji, jako właścicielowi nieruchomości przychodzi do głowy jedna myśl: jak najszybciej pozbyć się zalegającego drzewa tak, by droga dojazdowa znowu spełniała swoją funkcję. Większość osób nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że by usunąć jakiekolwiek drzewo z działki należy zwrócić się najpierw z wnioskiem o wydanie decyzji na usunięcie wykrotu. Regulacje te zawiera Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Procedura usunięcia wykrotów

Wniosek kierujemy do Burmistrza, Prezydenta Miasta bądź Wójta. Gotowy wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim, lub pobrać ze strony internetowej. Po złożeniu wniosku zostaną przeprowadzone oględziny na nieruchomości przez odpowiedni organ. Same oględziny nie przesądzają jeszcze wydania zgody na wycinkę. Decyzja może też zawierać zobowiązanie do dokonania nasadzeń zastępczych drzew, albo zobowiązanie do przesadzenia złamanego drzewa.

Konsekwencje samowolnej wycinki

W wypadku samowolnej wycinki drzew, trzeba liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci naliczonej kary administracyjnej. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa  ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.

Niestety kara za bezprawne usunięcie drzewa może sięgać od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Karę stanowi suma wszystkich należności za każde usunięte drzewo.