Rozwód – kiedy się rozwieść?

Często do naszej Kancelarii trafiają klientki i klienci, którzy nie wiedzą, czy sytuacja w której się znajdują może być uznana przez Sąd za wystarczającą do rozwiązania małżeństwa.

Kiedy zatem wnieść pozew o rozwód?

W postępowaniu rozwodowym Sąd bada, czy między małżonkami ustały trzy więzi:

  1. Uczuciowa
  2. Fizyczna
  3. Gospodarcza

W praktyce oznacza to, że Sąd będzie ustalał, czy małżonkowie się kochają, czy nadal współżyją i czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe (wspólnie gospodarują pieniędzmi, jadają razem etc.).

Czy Sąd może nie dać małżonkom rozwodu?

Pomimo ustania trzech więzi opisanych powyżej, sąd może nie orzec rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci, niezgodność z zasadami współżycia społecznego lub gdy rozwodu żąda wyłącznie małżonek winny rozstania.

Czy można się rozwieść bez pójścia do Sądu?

Niestety, w Polsce nie możemy rozwiązać małżeństwa nigdzie indziej – rozwiązać małżeństwo może tylko i wyłącznie Sąd w postępowaniu rozwodowym. Oznacza to, że nawet jeśli małżonkowie są zgodni co do rozwodu i jego warunków, to nie mogą podpisać dokumentów poza sądem, np. sporządzając ugodę.

Co może być przyczyną rozwodu?

Przyczyn rozwodu jest bardzo dużo. Każda sprawa jest indywidualna, każda wymaga zgłębienia problemów małżeńskich i opisania ich w taki sposób, by Sąd mógł zrozumieć przyczyny, dla których małżonkowie wnoszą o rozwód.

Najczęstsze przyczyny rozwodu to alkoholizm jednej ze stron lub obu, ewentualnie inne uzależnienia, przemoc werbalna i fizyczna, zdrada jednego z małżonków. Często też jednak problemów małżeńskich nie da się jednoznacznie określić, jak w zdaniu poprzednim. Radca prawny pomoże Ci opisać je w ten sposób, aby Sąd mógł zrozumieć, dlaczego żądasz rozwodu.

Ile trwa postępowanie rozwodowe?

Na długość postępowania rozwodowego wpływ ma wiele czynników, takich jak: ilość spraw wpływających do Sądu, ilość spraw w referacie danego sędziego, stanowisko obu stron, przeszkody w doręczeniu pozwu osobie pozwanej, ilość świadków, których należy przesłuchać i inne. Nie da się jednoznacznie przewidzieć ile będzie trwało postępowanie rozwodowe. W przypadku jednak ostrego konfliktu małżonków może ono trwać nawet kilka lat! Jeśli zależy Ci na szybkim uzyskaniu wyroku rozwodowego, nie powinieneś zwlekać z decyzją o złożeniu pozwu.