Egzekucja należności alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest szczególnym rodzajem egzekucji świadczeń pieniężnych gdyż wykazuje wiele odrębności w stosunku do egzekucji innych świadczeń pieniężnych. Jej celem jest uzyskanie od dłużnika zaległych alimentów. Mimo, że przepisy prawne w zakresie egzekucji…

Czytaj dalej

RODO- co oznacza test równowagi?

Kilka miesięcy po wprowadzeniu w życie ustawy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego…

Czytaj dalej

TESTAMENT- praktyczne wskazówki.

Każdy, kto jest pełnoletni, nie został ubezwłasnowolniony, może zadecydować o losie swojego majątku po swojej śmierci. Wbrew powszechnemu przekonaniu, testament sporządzony odręcznie, jest tak samo ważny jak ten sporządzony przed notariuszem. Jednakże, aby testament spisany…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2